Portfolio

Excerpt from Photographic Essays.

Info

Bio

Geboren in Ratibor (Oberschlesien, Polen). Allgemeine Hochschulreife an dem I. Allgemeinbildendem Jan-Kasprowicz-Lyzeum in Ratibor (2003). Doppelstudium (M.A.) in Musikwissenschaft und Informationswissenschaft auf der Universität Regensburg (2009).
Berufserfahrung im Bereich der Administration und Sicherheit von Computernetzwerken sowie in der psychiatrisch-neurologischen Krankenpflege.
Besonderes Interesse für Photographie, Musik und Bergradsport.
Laureat von Wettbewerben, Revues und photographischen Konfrontationen (Tokyo, Białystok, Katowice, Rybnik, Kluczbork, Opole).
Teilnehmer an internationalen Workshops, Pleinairs und photographischen Festivals (Zypern, Italien, Deutschland, Tschechien, Polen).
Gründungmitglied des Studentischen Wissenschaftlich-Künstlerischen Photokreises FOTON (FH Ratibor).
Seit 2009 im Predigerorden (Dominikaner).
Lebt und studiert in Wien.
Urodzony w Raciborzu. Absolwent (tamże) I LO im. Jana Kasprowicza (2003) jak również Uniwersytetu w Ratyzbonie (Universität Regensburg).
Dyplomy magisterskie na kierunkach: Muzykologia oraz Information Science (Magister Artium, 2009).
Doświadczenie zawodowe w zakresie administracji i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz pielęgniarstwa psychiatryczno-neurologicznego.
Zainteresowania: fotografia, muzyka, kolarstwo górskie.
Laureat konkursów, przeglądów i konfrontacji fotograficznych (Tokyo, Białystok, Katowice, Rybnik, Kluczbork, Opole). Uczestnik międzynarodowych warsztatów, plenerów i festiwali fotograficznych (Cypr, Włochy, Niemcy, Czechy, Polska).
Członek zespołu założycielskiego Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON (PWSZ w Raciborzu).
Od 2009 w Zakonie Kaznodziejskim (Dominikanie).
Mieszka i studiuje w Wiedniu.
Born in Racibórz (Upper Silesia, Poland). General higher education entrance qualification at the Jan-Kasprowicz-Lyceum in Racibórz (2003).
Studies of musicology and information science (M.A.) at the University of Regensburg (2009).
Working experience in the fields of administration and security of computer networks, and neuropsychiatric nursing. Special interests in photography, music and mountain biking.
Laureate of competitions, revues and photographical confrontations (Tokyo, Białystok, Katowice, Kluczbork, Opole). Participant at international workshops, plenaries, and photographical festivals (Cyprus, Italy, Germany, Czech Republic, Poland).
Founding member of the Student Scientific-Artistic Photo Circle (FOTON) at the Specialist High Vocational School of Racibórz.
Member of the Order of the Preachers (the Dominican Order) since 2009. Lives and studies in Vienna.

ARCHIV [Auswahl]:
- KHG Eichstätt, Titel der Ausstellung: "Du! Werde Mensch!", Universität Eichstätt, November 2017/ Januar 2018.
- Dominikanerkonvent Santa Sabina, Titel der Ausstellung: "Inkarnation", Rom, November 2016/ Januar 2017.
- Quo vadis, Titel der Ausstellung: "Betrachtungen - zwischen Dokument und Kration", Wien, September/Oktober 2016.
- Ehem. Dominikanerkloster St. Blasius in Regensburg, Titel der Ausstellung: "Mehr als Schwarz & Weiß. 800 Jahre Dominikanerorden", Regensburg, Mai/August 2016.
- Dominikanerkonvent, Titel der Ausstellung: "Zeit und Ort 2", Wien, Mai/Juni 2016 (19. Mai, 19.30 Uhr, Ausstellungseröffnung im Kreuzgang).
- Dominikanerkonvent, Titel der Ausstellung: "Unterwegs", Freiburg/Br., Oktober 2015.
- Galerie der Sparkasse Mainfranken Würzburg, Titel der Ausstellung: "Unterwegs", Kitzingen, Oktober/November 2014.
- Landesmuseum, Titel der Ausstellung: "Zeit und Ort", Głubczyce (PL), Herbst/Winter 2014.
- Galerie in der Alten Abtei, Titel der Ausstellung: "Gebet", Rudy (PL), 2013/14.
- Galerie der Modernen Kunst im Ratiborer Kulturzentum, Ausstellung mit dem Titel: "Wort, Bild, Klang", Ratibor (PL), 2013.
- Galerie RCI, Ausstellung mit dem Titel: "Abgefahrene Ratiborer", Ratibor (PL), 2013.
- Galerie des Elektrokraftwerks Rybnik, Ausstellungen im Rahmen des Internationalen Fotofestivals (Editionen Nr.: XIII., XII., XI., X., IX., VIII.), Rybnik (PL), 2011-2016.
- Galerie des Radio- und Rundfunkgebäudes PLUS, Ausstellung von preisgekrönten Bildern im Rahmen eines Internationalem Fotowettbewerbs (1. Preis), Oppeln, 2010.
- Galerie der Polnischen Gesellschaft für Photographie (pl. ZPAF), Ausstellung von preisgekrönten Bildern im Rahmen eines Fotowettbewerbs (Auszeichnung), Kattowitz (PL), 2006.
- Gebäude des Elektrokraftwerks Schomberg, Ausstellung im Rahmen eines profesionellen Kunstpleinairs, Beuthen-Schomberg, 2004.
- Galerie GAWRA, Ausstellung mit dem Titel: "Zypern", Ratibor (PL), 2001.
- Warschauer Königsschloss, Ausstellung von preisgekrönten Bildern im Rahmen eines Internationalem Fotowettbewerbs (1. Preis), Warschau, 2001.
- Kulturhaus Białystok, Ausstellung von preisgekrönten Bildern im Rahmen eines Internationalem Fotowettbewerbs (1. Preis sowie Sonderpreise: Kodak Poland und Fotomagazin), MDK Białystok, 1999.
- Kulturhaus Białystok, Ausstellung von preisgekrönten Bildern im Rahmen eines Internationalem Fotowettbewerbs (1. Preis), MDK Białystok, 1997.
ARCHIWUM [Wybór]:
- Uniwersytet Eichstätt, wystawa pt. "Stań się człowiekiem!", Eichstätt, listopad 2017/ styczeń 2018.
- bazylika i klasztor oo. Dominikanów (Santa Sabina), wystawa pt. "Inkarnacja (wcielenie)", Rzym, listopad 2016/ styczeń 2017.
- Quo vadis, wystawa pt. "Spojrzenia - między dokumentem a kreacją", Wiedeń, wrzesień/październik 2016.
- Były klasztor oo. Dominikanów, wystawa pt. "Więcej niż czarne i białe. 800 lat Zakonu Dominikanów", Regensburg, maj/sierpień 2016.
- klasztor oo. Dominikanów, wystawa pt. "Czas i miejsce 2", Wien, maj/czerwiec 2016.
- klasztor oo. Dominikanów, wystawa pt. "W drodze", Freiburg/Br., październik 2015.
- Sparkasse Mainfranken Würzburg, wystawa pt. "W drodze", Kitzingen, październik/listopad 2014.
- Powiatowe Muzeum Ziemii Głubczyckiej, wystawa pt. "Czas i miejsce", Głubczyce, jesień/zima 2014.
- Galeria w Starym Opactwie Cysterskim, wystawa pt. "Modlitwa", Rudy Raciborskie, 2013/14.
- Galeria Sztuki Współczesnej Raciborskiego Centrum Kultury, wystawa pt. "Słowo, Obraz, Dźwięk", Racibórz, 2013.
- Galeria Racibosrskiego Centrum Informacji, wystawa pt. "Odjechani Raciborzanie", Racibórz, 2013.
- Wystawy w ramach Rybnickiego Międzynarodowego Festiwalu Fotografii (edycje: XIII, XII, XI, X, IX, VIII), Rybnik, 2013-2016.
- Budynek Radia PLUS Opole, wystawa pokonkursowa (1 nagroda), 2010.
- Galeria ZPAF w Katowicach, wystawa pokonkursowa (wyróżnienie), 2006.
- Hala elektrociepłownii w Bytomiu-Szombierkach, wyst. poplenerowa, 2004.
- Galeria Dzieci i Młodzieży GAWRA, wystawa pt. "Cypr", Racibórz, 2001.
- Zamek Królewski w Warszawie, wystawa pokonkursowa (Laureat), 2001.
- MDK Białystok, wystawa pokonkursowa (1 nagroda, a także nagrody specjalne: Magazynu FOTO oraz Kodak Polska), 1999.
- MDK Białystok, wystawa pokonkursowa (1 nagroda), 1997.
PAST EXHIBITIONS [Selection]:
- University Eichstätt, exhibition: "Be a Human", Eichstätt, November 2017/ January 2018.
- Basilica Santa Sabina, exhibition: "Incarnation", Rome, November 2016/ January 2017.
- Quo vadis, exhibition: "Viewings - Between Document And Creation", Vienna, September/October 2016.
- Former Dominicans Convent, exhibition: "More than black & White. 800 Years of the Dominican Order", Regensburg, May/August 2016.
- Dominican Convent, exhibition: "Time & Place II", Wien, May/June 2016.
- Dominican Convent, exhibition: "In Transit II", Freiburg/Br., October 2015.
- Sparkasse Mainfranken Würzburg, wystawa pt. "In Transit", Kitzingen, October/November 2014.
- Museum of The Region Głubczyce, exhibition: "Time & Place", Głubczyce, Autumn/Winter 2014.
- Gallery in The Old Cistercian Abbey, exhibition: "Prayer", Rudy Raciborskie, 2013/14.
- Modern Art Gallery, exhibition: "Word. Picture. Sound.", Racibórz, 2013.
- Gallery in The Center of Informations, exhibition: "The Racibórz Trailblazers!", Racibórz, 2013.
- Exhibitions on The International Photography Festival in Rybnik (Editions: XIII, XII, XI, X, IX, VIII), Rybnik, 2013-2016.
- Radio PLUS Gallery, Post-Competition Exhibition (1st Price), 2010.
- Gallery of The Association of Polish Art Photographers (ZPAF), Post-Competition Exhibition (mention), Katowice, 2006.
- Gallery of The Historical Heating Supply Station, Post-Competition Exhibition, Bytom-Szombierki, 2004.
- Gallery GAWRA, exhibition: "Cyprus", Racibórz, 2001.
- Royal Castle Warsaw, Post-Competition Exhibition (Winner), 2001.
- MDK Białystok, Post-Competition Exhibition (1st Price, FOTO Magazine Price, Kodak Poland Price), 1999.
- MDK Białystok, Post-Competition Exhibition (1st Price), 1997.